บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

บริการงาน ตัดเลเซอร์ บริการ ตัดเลเซอร์ รับ ตัดเลเซอร์

“คุณภาพสูงสุด ราคาดี รวดเร็ว” 

ไม่เล่นตัว !!!

ตัด เหล็ก หนา ได้ 16 มม.

บริการตัดเลเซอร์โดย เครื่องตัดเลเซอร์ AMIDA CO2

3000 วัตต์ เทคโนโลยี ของ Rofin บริษัทผลิตเครื่องตัดเลเซอร์ ชั้นนำในโลก

  ประเทศเยอรมัน


บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

888/11 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี- ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10540 มือถือ: 084-3603363
 โทรศัพท์: 02-3825155,56 แฟกซ์: 02-3825160 

บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
888/11 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี- ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
มือถือ: 084-3603363 , 089-9204996 โทรศัพท์: 02-3825155,56 แฟกซ์: 02-3825160